presentació

L’Escola d’Art  i Superior  de Disseny Pau Gargallo és un centre  Públic  depenent  de la Generalitat de Catalunya i integrat  en l’ESDAP (Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya).
L’Escola d’Art i Superior  de Disseny Pau Gargallo és un centre amb  més de 40 anys d’experiència  pedagògica.  Fou creada durant el curs 1968/69 amb l’objectiu de preparar especialistes en els diferents camps de les arts aplicades i, des d’aleshores, l’escola s’ha anat adaptant a les exigències socials adequant les ofertes pedagògiques  i les diverses especialitats a les demandes socials de cada moment.

Compta amb el treball d’un equip de professionals i professors implicats en la docència i l’entorn social, productiu i cultural. De les nostres aules han sortit infinitat de professionals  del disseny i de les arts plàstiques i visuals.
L’escola té com a fonament  iniciar l’alumne en el coneixement  de l’art, el disseny i la imatge i formar professionals en aquests àmbitsA l’escola hi conviuen l’àmbit artístic i el del disseny, amb una oferta formativa que va des de la modalitat d’arts del Batxillerat (via arts plàstiques, imatge i disseny), passant per diversos Cicles  Formatius  de Grau Superior  d’Arts  Plàstiques  i Disseny (escultura, ceràmica, il·lustració, animació audiovisual, gràfica publicitària, interiorisme) fins a Estudis  Superiors  de Disseny especialitzats en l’àmbit gràfic (grau en disseny gràfic).
És una escola integrada i que potencia els itineraris formatius del seu alumnat.
L’escola té un bon índex de graduació  en tots els seus estudis, una bona adaptació  a les ofertes educatives posteriors  i una bona integració en el mercat laboral (pràctiques a empresa).
Hi ha un bon clima de treball i bona interrelació entre els diferents nivells educatius.L’escola fa difusió dels materials elaborats i participa en premis, concursos, tallers, exposicions d’àmbit local, nacional i internacional.

Organitzem viatges d’estudis per a tota els nivells.

Participem amb programes  d’innovació  i recerca educativa, com  és el Projecte Lingüístic Plurilingüe i realitzem el cicle From
Abroad de conferències en anglès.
Tenim la carta Erasmus Extended i promocionen  la mobilitat  del nostre alumnat amb escoles i universitats europees.

escola