informació alumnes outgoing
Alumnes participants
Podran participar en el programa d'intercanvi ERASMUS els alumnes matriculats a l'Escola d'Art i Superior de Disseny Pau Gargallo de Badalona que estiguin cursant qualsevol dels següents cursos:
_3er o 4art d'Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny Gràfic (equivalent al títol universitari de Grau)
_2on  o Projecte Final de qualsevol dels Cicles Formatius de Grau Superior impartits al centre.
 
Durada dels estudis
La durada dels estudis en un intercanvi ERASMUS pot ser entre 3 i 8 mesos
 
Finançament
Les dades de finançament són variables. A tal efecte cal consultar amb l'equip de coordinació ERASMUS
 
Sol·licitud de participació
Per sol·licitar la participació els alumnes han de presentar a la Secretaria de l'escola i en els terminis acordats la següent documentació:
_Expedient acadèmic facilitat per l'escola
_Acreditació de nivell d'anglès i/o del idioma del país on s'ubica el centre d'acollida sol·licitat
_Currículum
_Book personal
_Carta de motivació on consti preferència de país o centre d'acollida, període d'estudis i disponibilitat.
 
A partir d'aquestes sol·licituds i en funció de les places disponibles es farà una selecció dels alumnes participants.
L'alumne seleccionat adquireix un ferm compromís en la seva participació en el programa ERASMUS.
 
Per a més consultes:
erasmus@paugargallo.cat
internacional