informació alumnes incoming
Alumnes participants
Podran participar en el programa d'intercanvi ERASMUS els alumnes seleccionats per qualsevol dels centres amb els que hem subscrit el conveni.
 
Durada dels estudis
La durada dels estudis pot ser entre tres mesos i un curs sencer
 
Sol·licitud de participació
Per sol·licitar la participació els alumnes hauran  de facilitar la següent documentació via postal:
 
_Acreditació d'haver estat seleccionat pel centre d'origen
_Expedient acadèmic facilitat pel centre  / Transcript of records
_Currículum
_Book personal / Personal book
_Carta de motivació / Motivation letter
 
Un cop acceptada la solicitud caldrà enviar també un primer acord d'aprenentatge / learning agreement.
 
Els terminis de sol·licitud són:
 
-Finals de Maig per cursar estudis durant el primer semestre del següent curs
-Finals de Novembre per cursar estudis durant el segon semestre
 
Per a més consultes:
erasmus@paugargallo.cat

internacional