2015-2016
 

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en il·lustració

PORTES OBERTES: 8 DE MARÇ A LES 19.00h I 10 DE MAIG A LES 19.00h.
 

Estudis adreçats a la creació d’imatges per a tots els àmbits de l’edició, per als quals fomentem una formació multidisciplinar que analitza i aprofundeix en tot allò que envolta la part comunicativa de les imatges, tenint cura de l’expressivitat i estètica del llenguatge visual.

Des de l’ensenyament de capacitats tècniques i procedimentals, de reforç de la memòria visual, del domini del llenguatge plàstic i del coneixement de les creacions artístiques precedents, dirigim l’avenç de la formació vers la sensibilitat estètica, els continguts de les imatges, els sistemes de comunicació i el paper de les il·lustracions en la cultura i societat contemporànies.


Durant tot el període que duu en funcionament aquesta especialitat hem tingut molt present l’actualització dels continguts i recursos tecnològics i les realitats artístiques, culturals i socials que el desenvolupament de la societat ens va plantejant a partir de la seva anàlisi constant.

Estructura del cicle
Durada dels estudis:

2.000 hores

1.720 hores en el centre educatiu
280 hores en el centre de treball (pràctiques) 

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball 


Què estudiaràs?

• Dibuix aplicat a la il·lustració

• Fonaments de la representació i l’expressió visual

• Formació i orientació laboral

• Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

• Fotografia

• Història de la il·lustració

• Mitjans informàtics

• Producció gràfica industrial

• Projectes d’il·lustració

• Projecte integrat

• Representació espacial aplicada

• Tècniques d’expressió gràfica

• Tècniques gràfiques tradicionals

• Teoria de la imatge


De què treballaràs?

• Disseny, organització i gestió de projectes d’il·lustració

• Creació i realització d’il·lustracions originals adreçades a àmbits diferents: ciència, tècnica, arquitectura, interiorisme, moda, publicitat, disseny gràfic, editorial, premsa

• Creació i realització de projectes de llibres interactius i desplegables en tres dimensions

• Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes d’il·lustració en àmbits diferents

• Col·laboració en l’organització i supervisió de la producció


On treballaràs?

• En empreses relacionades amb la comunicació visual: agències de publicitat, de mitjans audiovisuals o estudis de disseny gràfic.

• Podràs treballar per compte propi o d’altri, de manera independent o en col·laboració amb d’altres professionals.

 

Dossier de curs 2017-2018
(PDF descarregable)


 

estudis