animació

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en animació
 

PORTES OBERTES: 8 DE MARÇ A LES 19.00h I 10 DE MAIG A LES 19.00h.


El cicle formatiu  de grau superior d’animació  prepara l’estudiant  per tal que en acabar els seus estudis, sigui capaç de representar i sintetitzar visualment narracions i conceptes que facin servir la variable del temps per a ser explicats.
Per tal d’assolir aquestes capacitats, al llarg del cicle l’alumnat estudia les lleis, les tècniques i el programari necessari per poder produir i realitzar un projecte d’animació, ja sigui aquest un curt, un anunci publicitari o una aplicació interactiva que necessiti el suport de la imatge fotogràfica, el vídeo i l’animació per narrar la història que s’hi explica.
Les seves competències  professionals  són, entre d’altres,  la realització  de guions, la creació de personat- ges i escenografies, així com el modelat i l’animació d’objectes.

 

Estructura del cicle
Durada dels estudis:

2.000 hores

1.720 hores en el centre educatiu
280 hores en el centre de treball (pràctiques) 

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball 


Què estudiaràs?

• Dibuix aplicat a l’animació

• Guió i estructura narrativa

• Fonaments de la representació i l’expressió visual

• Formació i orientació laboral

• Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

• Fotografia

• Història de l’animació

• Llenguatge i tecnologia audiovisual

• Mitjans informàtics

• Projecte integrat

• Projectes d’animació

• Tècniques d’animació

• Teoria de la imatge


De què treballaràs?

• Realització de pel·lícules d’animació

• Disseny, organització i gestió de projectes d’animació

• Creació d’escenaris, fons, objectes i/o personatges

• Modelat i representació dels elements que conformen l’animació 2D o 3D

• Animació, il·luminació, color dels fons generats i ubicació de les càmeres virtuals

• Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes d’animació en àmbits diferents

• Col·laboració en l’organització i supervisió de la producció


On treballaràs?

• En empreses relacionades amb la comunicació visual: agències de publicitat, editorials, estudis de disseny, productores de cinema, productores de televisió.

• Podràs treballar per compte propi o d’altri, de manera independent o en col·laboració amb d’altres professionals.
 

Dossier de curs 2017-2018
(PDF descarregable)


estudis