modelisme i disseny ceràmic

Els estudis de modelisme i disseny ceràmic estan adreçats al coneixement teòric i pràctic dels diferents fangs (ver- mell, pisa, gres, porcellana i refractari) i les matèries primeres per fer esmalts.
La part teòrica  incideix  en la història (antiga i contemporània), materials i tecnologia i projectes. Les matèries de taller incideixen en l’aprenentatge dels procediments de dibuix i conformació de peces (a mà, torn i motlles) i les diverses tècniques decoratives per als acabats de les mateixes.
Es pretén dotar els alumnes dels recursos estètics i plàstics per poder elaborar peces, tant comercials com artístiques, amb les quals puguin trobar el seu propi lloc en el mercat actual.

Estudis adreçats a la projecció i execució d’objectes volumètrics, a la creació espacial, a la investigació de formes, tècniques i processos creatius propis de les tècniques escultòriques en diferents materials (fusta, pedra, metalls, resines, etc.). Aquests estudis oscil·len entre la creació personal i el treball en l’àmbit professional.

El caràcter genèric d’aquest cicle demana la recerca d’un cert equilibri  entre la variada quantitat  de recursos a l’abast i l’aprofundiment qualitatiu en el seu coneixament  i ús.


Dossier de curs 2017-2018

(PDF descarregable)


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


estudis