projectes i direcció d'obres de decoració

PORTES OBERTES: 8 DE MARÇ A LES 19.00h I 10 DE MAIG A LES 19.00h.

El disseny d’interiors té com a objectiu el projecte i el condicionament de l’espai com el lloc on les persones realitzen tot tipus d’activitats; habitatge, comercial, lúdica, expositiva, educativa, etc.
El cicle formatiu de grau superior en projectes i direcció d’obres de decoració, ofereix als alumnes una visió àmplia del disseny d’interiors i dels seus àmbits d’aplicació professional. Els objectius pedagògics són donar una formació específica i centrada en les tècniques i les habilitats necessàries per resoldre la creació, el projecte i la direcció d’una obra d’interiorisme.
L’equip docent del departament d’interiorisme està format per professionals del disseny i l’arquitectura. El treball d’aquests professionals en casos reals garanteix als alumnes la connexió amb la realitat pro- fessional de l’interiorisme. 

Estructura del cicle

mòduls impartits al centre: 1.800h
fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers: 60h
projecte final:  90h
total d’hores: 1950h

Distribució dels mòduls i número d’hores setmanals
1r curs

història de l’arquitectura i del seu entorn ambiental 2h
dibuix artístic 3h
dibuix tècnic 5h
expressió volumètrica 3h
mitjans informàtics i audiovisuals 4h
projectes 8h
tecnologia i sistemes constructius 4h

2n curs

tecnologia i sistemes constructius: projectes i direcció d’obres 8h
projectes: projectes i direcció d’obres 12h
programació d’obres 2h
història de l’interiorisme 2h
formació i orientació laboral 2h

3r curs

projecte final

Sortides professionals
A l’acabar el cicle el dissenyador d’interiors té les capacitats per exercir legalment com a professional per compte propi. També pot treballar en despatxos professionals d’interiorisme  i d’arquitectura, estudis de decoració, comerços específics de mobiliari, escenografia, disseny d’estands i muntatges efímers, empre- ses d’imatge i identitat corporativa i un ampli ventall d’empreses d’àmbits propers al disseny d’interiors.

 

Dossier de curs 2017-2018
(PDF descarregable)

Moure cursor demunt miniatures per veure la imatge ampliada

estudis