òrgans de govern

Equip directiu de l’Escola Pau Gargallo

L’equip directiu està format pels següents professors:

Director: Llogari Casas
Cap d’estudis: M.Rosa Autonell
Directora adjunta: Maria Moll
Coordinador pedagògic: Josep Folch
Coordinador ESDAP:  Manel Clemente
Secretaria: Ana Troitiño

Òrgans de coordinació

Batxillerat: Pep Folch
Cicles Formatius: Maria Cano
Estudis Superiors: Miquel Aregay

Informàtica: Ramon Vilalta
Formació Centres de Treball: Jordi Badal
Riscos Laborals: Quim Riera
Lingüístic: Pep Folch
Erasmus: Manel Clemente / Carles Torné / Mercè Tiana

Comunicació: Jordi  Cuyàs
Exposicions: Iolanda Garcia
Projectes: Paulina Muxart

 

Caps de Departament:

Cicles Formatius Grau Mitjà:
Assistent al producte Gràfic Imprès:
Ana Troitiño

Cicles Formatius Grau Superior:
Animació / Còmic: Daniel Seguí
Ceràmica Artística / Escultura: Alicia Santos
Gràfica Publicitària / Gràfica Interactiva: Xavier González
Gràfica impresa: Ana Troitiño
Il·lustració: Maria Núñez
Projectes i direcció d’obres de decoració: Marià Vilaró

Estudis Superiors de Disseny:
Disseny Gràfic: Miquel Aregay

 

Equip directiu de l’ESDAP (Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques)

Olga Adroher
Carme Ortiz
David Serra
Marta Tous
 

Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan màxim de govern i vetlla pel bon funcionament del conjunt de l’escola. Està integrat per representants dels alumnes (4), del claustre de professors (4), del personal d’administració i serveis (1), el director, la cap d’estudis, un representant de l’Ajuntament i el secretari de direcció que té veu però no té vot. Es reuneix com a mínim un cop al trimestre i es renova parcialment cada dos anys.

Els representats dels alumnes pel present curs són: Maria Benito Martínez, Elisa Bascón, Marta Brazo Alonso i Patricia Domènech. 

 

Claustre

El claustre de professors està integrat per tots els professors de l’escola i es reuneix periòdicament per a programar les activitats docents, escollir els seus representants al Consell Escolar, fixar i coordinar criteris sobre avaluació, recuperació, tutories, informar i aportar propostes al Consell Escolar i a l’equip directiu.

escola