estudiar a la Pau Gargallo

L’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo de Badalona és un centre que oferta ensenyaments especialitzats.

A l’EASD Pau Gragallo, s’hi pot cursar el Batxillerat d’Arts (via d’arts plàstiques, disseny i imatge), els cicles de Grau Superior en les especialitats de: disseny gràfic, il·lustració, animació audiovisual, interiorisme, escultura i ceràmica. Com que també és una escola superior, en aquests moments podem fer l’oferta dels Estudis Superiors de Disseny Gràfic.

Els estudis que ofertem s’emmarquen  en l’àrea de les arts plàstiques i el disseny regulades per la LOGSE (Llei Orgànica General del Sistema Educatiu. Llei 1/1990 del 3 d’octubre) i la LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006  de 3 de maig).

Al llarg dels anys, de la nostra escola, n’han sortit molt bons professionals en tots els àmbits, ja que el claustre està integrat per professors altament qualificats i que són professionals en actiu dins de cadascuna de les branques, tant de l’art com del disseny. També cal destacar que les instal·lacions de l’escola estan dotades dels equipaments  necessaris i d’última generació per poder aplicar totes les tècniques que es necessiten tant en el disseny com en les modalitats d’art.

Per altra banda, el col·lectiu d’alumnes de la nostra escola està integrat perfectament a la dinàmica del centre i pot gaudir de tots aquests avantatges així com de les moltes activitats que es fan tant dins com fora de l’escola (visites a exposicions, intercanvis a l’estranger, viatges culturals a diferents esdeveniments de caire artístic, etc.).
 

estudis