ESDAP Seu Pau Gargallo -disseny gràfic-
ESDAP
ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I D'ARTS PLÀSTIQUES
El Títol Superior de Disseny és un títol oficial en l'Espai Europeu d'Educació Superior, amb el mateix rang que el grau universitari. 
El títol permet l'accés al màster, tant dels ensenyaments artístics superiors com dels ensenyaments universitaris oficials i als estudis de doctorat.

L'Escola d'Art i Superior de Disseny Pau Gargallo
imparteix l'especialitat de DISSENY GRÀFIC


CURS 2016-2017


Coordinador acadèmic ESDAP Pau Gargallo de Badolona:
Miquel Aragay

Tutor 1r
Martí Rovira

Tutor 2n
Jordi Cuyàs

Tutor 3r
Llogari Casas

Tutora 4t
Montse Sayol 

 


estudis